Jordi Marcè
cronologia

Projecte de reparcel·lació. Sector Cementiri 2D, Cassà de la Selva, Girona

El projecte de reparcel·lació es desenvolupa al sud del poblat de Cassà de la Selva, Girona, en el sector anomenat "Cementiri 2D". La parcel·la d'aprox. 5,5 hectàrees es subdivideix per donar lloc a la nova ordenació d'acord amb el Pla General d'Ordenació Municipal.

Les normes urbanístiques del Pla General d'Ordenació Municipal l'assignaven a aquesta zona el paper de completar el creixement de la ciutat amb un tipus d'ordenació espaiosa i oberta.

L'objectiu també era tancar l'anell vial del sector sud de Cassà de la Selva, garantint al mateix temps la continuïtat rodada i la dels vianants així com el respecte per les condicions paisatgístiques del lloc.
Any: 2005
Client: Junta de Compensació Sector 2D
Situació: Sector Cementiri 2D. Cassa de la Selva Girona.
Superfície àmbit: 5,5 Ha.