Jordi Marcè
cronologia

Reparcel·lació. Sector PP5 l'hort d'en Pau. Altafulla, Tarragona.

El projecte es basa en el reforçament del vial annex al pas elevat del ferrocarril, accés des de la carretera N-340 al Sector, potenciant el carrer de Mar com un vial important annex a la zona d'interès públic i social d'equipaments com l'accés a l'estació.

A l'extrem sud del Sector s'estableix un vial amb amples voreres arbrades, seguint un eix est- oest paral·lel a la via del ferrocarril i vorejant una zona de parc boscós que allunya la presència física i el soroll, a l'extrem esta tocant el càmping, on es prevé la prolongació del vial fins a connectar amb la N-340 a l'alçada de la sortida a l'autopista.
Any: 2004
Client: Junta de Compensació PP5.
Situació: Sector PP5 Altafulla, Tarragona.
Superfície: 8.6 Ha