Jordi Marcè
cronologia

Proposta ordenació nucli de Ferran, Tarragona.

El projecte busca la conservació de la forma urbana antiga i la conservació i millora de la plaça del castell, així com protegir les zones verdes del casc urbà i millorar els seus accessos des de la carretera.

La proposta d'eixample busca la continuïtat dels traços urbans existents, la seva tipologia edificatòria tradicional i el seu sistema de places i espais públics. Es proposa amés respectar la noguera existent.

Es proposa amés nous equipaments, tant públics com privats amb extensions d'àrees verdes i una zona d'habitatges de vivenda en filera que respecti la tipologia actual i la imatge tradicional del poblat.
Client: Ajuntament de Tarragona
Situació: Nucli de Ferran, Tarragona.
Superfície àmbit: 3,35 Ha.
Any: 2.002