Jordi Marcè
cronologia

Pla d`Ordenació Urbanística Municipal. POUM Calonge, Girona

Després d'un anàlisi exhaustiu del municipi hem plantejat diverses estratègies com resposta a les problemàtiques trobades.
Uns dels principals problemes és la disgregació del municipi ja que el nucli de Calonge i el nucli de Sant Antoni estan mal connectats. L'únic nexe que els uneix és l'avinguda unió. Es per això que es proposa millorar la connexió entre els dos nuclis urbans per a vertebrar un sol municipi amb la utilització de L'Avinguda Unió per preveure un sector lineal al lateral Nord de aquesta via.
També es planteja un àrea amb una nova zona de equipaments públics, un parc urbà, un àrea urbanitzable i un àrea de càmping per completar aquesta franja d' unió.

En tot cas tot tipus de creixement està pensat com moderat, no expansiu.
Per un altre banda i aprofitant aquest sector, es planteja un gran parc annex con mesura de protecció de les plantacions de vinyes existents, per això mateix, la franja construïda al costat de la avinguda Unió no podrà superar els 25 metres de amplada.
Any: 2009
Situació: Municipi de Calonge
Client: Ajuntament de Calonge