Jordi Marcè
cronologia

Coordinador del Consell Assessor Urbanístic P.O.U.M Altafulla

El creixement del municipi es planteja amb criteris de desenvolupament urbanístic sostenible, sobre la base de la utilització racional del territori, per a compatibilitzar el creixement i el dinamisme econòmics necessaris amb la cohesió social, el respecte al medi ambient i la qualitat de vida de les generacions presents i futures.

Així es qualifica el sòl urbanitzable del municipi quantitativament proporcionat a les previsions de creixement i al dinamisme econòmic sostenible amb el medi.
Situació: Altafulla (Tarragona)
Client / Promotor: Ajuntament d'Altafulla
Any: 2.003