Jordi Marcè
cronologia

Plantejament general d'habitatges. Community Life Homes. Haiti

Primer la nostra intenció va ser donar unes pautes per crear un model de comunitat que es pugui adaptar a qualsevol entorn, a més de ser fàcilment extensible. Vam donar uns eixos de referència per al creixement que es poden adaptar al terreny i al clima del lloc d'emplaçament i en el seu encreuament vam posar la plaça central amb edificis d'administració i equipaments. Vam Crear un sistema de vialitat jeràrquic i un tipus d'illes diferents segons el sistema topològic que varia segons el nucli familiar, atents a deixar en tots els casos unes zones d'horts.
En la segona fase vam proposar el sistema per a Haití. Vam estudiar el lloc per a poder adaptar el sistema general i vam triar les topologies més adequades (de 60m2 i 40 m2). Vam proposar usos particulars en les places principals i secundaries segons les costums locals i vam programar el creixement en 4 fases.
Any: 2010