Jordi Marcè
cronologia

Concurs per a la redacció de la revisió del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Santa Cristina d'Aro. Girona, Espanya.

El Concurs es basa en una diagnosi urbanística prèvia considerant les característiques més destacades a nivell territorial, l'estructura del municipi, la mobilitat i infraestructures, els equipaments, serveis territorials, urbans i patrimoni cultural i natural.
Es va analitzar també les problemàtiques i principals dificultats actuals i futures del desenvolupament del municipi.
Tots aquests punts es van creuar per la concreció de diverses estratègies i futures actuacions urbanístiques que asseguraran un creixement òptim social, econòmic, ambiental i paisatgístic per propiciar un territori que asseguri el benestar per als seus habitants.
Situació: Santa Cristina D'Aro. Girona, Espanya
Superfície: 67,60 km2
Any: 2018