Jordi Marcè
cronologia

Avançament del Pla de Ordenació Urbanística Municipal de Calonge, Girona. POUM

En aquesta fase del POUM hem diagnosticat els espais d'oportunitat en el municipi i hem proposat un recorregut d'actuació per cadascun d'ells desprès d'una anàlisis de les seves mancances i possibilitats de millora com sector i en el àmbit global del municipi.
_El nucli de Calonge. Reconeixement del' importància dels edificis singulars del nucli històric de Calonge. Prolongació del passeig d'hivern com el eix principal d'expansió comercial, residencial i de equipaments.
_El Pla de Calonge i la Conca del Tinar. Reconeixer l' importància del Pla de Calonge com a patrimoni agrícola. Treballar el límit urbà-no urbà potenciant possibles coixins de protecció de l'expansió del construït. Intervenir sobre la connectivitat del Pla interrompuda físicament pel la vialitat i potenciar la zona etnologia del Tinar.
_El front de mar i Sant Antoni. Augmentar el comerç al front marítim de Sant Antoni. Transformar l' Av. Catalunya en eix comercial urbà de transito lent. Potenciar el fluix "vertical" Pla-mar i traslladar el fluix de transit ràpid al Carrer Mascarell. Re definir la urbanització i edificació de la zona urbana entre Av. Catalunya i el Pla com a zona d'expansió del nucli urbà i de protecció del Pla al mateix temps.
_L'avinguda de Unió. Important eix de connexió entre Calonge i Sant Antoni, dos pobles històricament separats. Franja verda i d'equipaments com a limit del Pla.
_Àrees de desenvolupament econòmic. Lleuger creixement amb comerços i equipaments. Proposta de connexió directa a la C 31. Al sud preservació de la zona verda al costat de la riera protecció del patrimoni agrícola i nova zona hotelera de qualitat.
_Gestió de les urbanitzacions i microcirurgia. Presència d'urbanitzacions molt extenses disperses pel territori. Intervencions de "microcirurgia" per solucionar antics problemes.
_Sol no urbanitzable. Proposar la preservació del patrimoni arqueològic i natural en la seva totalitat i el seu aprofitament en rutes i activitats.
Any: 2009
Situació: Municipi de Calonge
Client: Ajuntament de Calonge