Jordi Marcè
cronologia

Estudi de planificació per a una àrea industrial

d'estudi i de treball, una primera aproximació a la situació actual de la zona industrial, i un esbós de les seves perspectives i oportunitats de desenvolupament .
L'estudi inclou una anàlisi preliminar, una primera aproximació a l'estat actual i a les perspectives de desenvolupament de la zona, destacant les oportunitats i els aspectes ambientals.
L'objectiu és asseure les bases i establir els criteris de disseny per a la propera elaboració d'un Master Pla Preliminar, és a dir, una estratègia per al desenvolupament del sector.
Aquests criteris de disseny permetran establir pautes per a la correcta aplicació de la proposta i per donar una resposta clara als conceptes esmentats anteriorment, així com a les condicions que requereixen una instal·lació del tipus de la zona.
Any: 2013
Superfície total de l'àmbit: 1380Ha