Jordi Marcè
cronologia

Estudi Previ per al Pla Director del Port d'Eivissa, Espanya

La proposta tracta d'un estudi previ per al nou Pla Director del Port d'Eivissa.
Es proposen canvis d'ús, d'activitats i una nova ordenació del port, creant així nous espais públics que li atorgaran a aquest espai una millora en la qualitat paisatgística, sense deixar d'esmentar la creació d'una nova imatge com a gran porta d'accés.
Plataformes verdesmultifuncionals, espais comercials i de restauració es transformaran en places i en un gran parc marítim que acolliran al visitant i li donaran la benvinguda a aquesta bella illa.
Any: 2014
Situació: Eivissa, Espanya.