Jordi Marcè
cronologia

Pla Especial i Proposta de Millora d'Equipaments i Espai Públic per al sector Plaza Mostenses, Madrid. Espanya.

La proposta tracta de la millora del sector de la Plaça Mostenses a Madrid.
D'acord als antecedents històrics, el context urbà, l'anàlisi del lloc en el seu estat actual i l'estudi de les iniciatives, propostes i tendències de desenvolupament es proposa un concepte global definint quatre àrees d'intervenció; el mercat, la plaça, l'aparcament subterrani i la rehabilitació d'un edifici l'ús del qual està destinat a esportiu.
Es proposa una planificació amb fites i etapes d'intervenció d'acord al planejament urbanístic vigent.
Situació: Madrid. Espanya
Superfície: 7.200m2
Superfície Construïda: 32.686,3m2
Any: 2018