Jordi Marcè
cronologia

Pla Parcial Mas Cabanyes. Sant Feliu de Guíxols, Girona

Cessió d'una extensa superfície de zona verda (63% de l'àmbit) per garantir els accessos i la protecció als cims del parc de Gustinoi. Concentració de l'edificació a la zona més baixa de l'àmbit, per preservar les zones altes, que ofereixen miradors privilegiats i una major exposició visual.

S'incorpora al Pla un extens estudi paisatgístic per integrar la intervenció al lloc amb un gran caràcter rural. L'ordenació contempla un gran equipament privat, segurament destinat a residencia geriàtrica vinculat amb l'equipament públic i els habitatges protegits.
Situació: SUD-5 Mas Cabanyes.Sant Feliu de Guíxols. Girona
Client: Luque Estructures S.L.
Superfície àmbit: 4.12 Ha.
Sostre màxim: 8.240m2
Nombre habitatges : 24 hab.
Any: 2.007