Jordi Marcè
cronologia

Pla Parcial Guadix Golf Resort

Aquest Pla Parcial té com objecto definir i desenvolupar el Pla de Sectorizació "Guadix Golf".
Dotació al Municipi de Guadix d'una zona turística, creant una urbanització amb un concepte turístic-hoteler i residencial.

Construcció d'un camp de golf, com centre per a l'atracció turística i element d'ordenació de la resta d'edificacions.
Definició del traçat i característiques de la xarxa de comunicacions pròpies del sector i dels enllaços amb el sistema general de comunicacions previst en el Pla General.
Dotacions de serveis i instal·;lacions per a tot el sector i connexions amb les existents en el municipi. Gran zona verda perimetral, coincidint amb els límits amb sòl rural.
Situació: Guadix (Granada)
Client / Promotor: Guadix Golf, S.L.
Superfície: 123,00 Ha
Superfície construida: 356.500 m2
Altres: 1.668 habitatges
Any: 2.007