Jordi Marcè
cronologia

Pla Parcial Brises del Mar. Altafulla, Tarragona.

Implantació d'una residencia geriàtrica, entesa com un complex format per un conjunt d'edificis dins d'un parc Geriàtric.

El parc respectarà i enfatitzarà la vegetació i els bancals de pedra col.locada en sec existents, intentant integrar les construccions del Geriàtric dins d'un concepte paisagístic innovador, amb l'existència d'un complex de serveis centralitzats.

Ampliació del barri residencial de ciutat jardí existent Brises del Mar.
Una gran zona verda enjardinada perimetral, coincidint amb els límits territorials del Municipi.

La intervenció resulta respectuosa amb el paisatge preexistent donat que la vialitat proposada respecta en gran mesura la disposició dels murs de pedra seca existents.
Situació: Altafulla (Tarragona)
Client / Promotor: Altafulla Life Resort, S.L.
Superfície: 53,00 Ha
Superfície construida: 80.010 m2
Any: 2.007