Jordi Marcè
cronologia

Pla Especial Port Canadell. Roses. Girona, Espanya

La proposta del Pla Especial Port Canadell pretén ampliar una marina existent amb un concepte ecològic de marina verda / marina – parc, amb una perspectiva basada en el caràcter de la zona i els valors a preservar, en la protecció ambiental i paisatgística de l'indret.
La singularitat del lloc prové de la seva ubicació: a l’extrem d’una marina - urbanització consolidada, junt a la carretera i al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, es tracta d’un lloc frontissa que necessita un concepte d’integració diferent, basat no només en intervencions a l’interior del sector per assegurar una transició i una separació correcta dels espais a protegir, però també una sèrie d’intervencions en l’entorn i propostes de mesures
Es necessari preveure-hi intervencions complementàries, amb una visió global, perque el desenvolupalment proposat del sector de Port Canadell s’integri correctament en l’entorn, protegint i potenciant els seu valors ambientals i paisatgístics.
Any: 2020
Client: INMOBILIARIA CAMO S.L.
Situació: Girona, Espanya
Superfície: 56.691 m2