Jordi Marcè
cronologia

Pla Especial de millora urbana P.E.R.I. 3C. Torredembarra, Tarragona.

Ordenació d'aquest espai intersticial, relligant la vialitat del sòl urbà perimetral i possibilitant la futura connexió de les urbanitzacions de referència.
Implantació d'una zona residencial de nova implantació definida per la Revisió del Pla General de Torredembarra, segons les alineacions ja definides.
Permetre un espai de passeig que connectarà la Ronda Nord amb el barri de Baixamar.
Previsió d'edificació de vivendes unifamiliars a l'entorn on ara hi ha una vivenda, dins el sector.
Introduir al sector habitatge de protecció social, molt deficitari a la zona.
Situació: Sector PERI 3C. Torredembarra, Tarragona
Client: Vicsan Lemasien, S.L.
Superfície àmbit: 17.127m2
Sostre màxim: 15.200m2
Nombre habitatges: 122 hab.
Any: 2007