Jordi Marcè
cronologia

Pla Especial Sector PP5. L'hort d'en Pau. Altafulla, Tarragona.

Aquests Pla Especial es desenvolupa per complir amb la Normativa del Pla Parcial d'aquest sector aprovat per la comissió d'Urbanisme a Tarragona.

L'ordenació proposta es basa en el reforçament del vial annex al pas elevat del ferrocarril, accés des de la carretera N-340 al Sector, potenciant el carrer de Mar com un vial important annex a la zona d'interès públic i social d'equipaments com l'accés a l'estació.

A l'extrem sud del Sector s'estableix un vial amb amples voreres arbrades, seguint un eix est- oest paral·;lel a la via del ferrocarril i vorejant una zona de parc boscós que allunya la presència física i el soroll, a l'extrem esta tocant el càmping, on es prevé la prolongació del vial fins a connectar amb la N-340 a l'alçada de la sortida a l'autopista.
Situació: Sector PP5 Altafulla, Tarragona.
Superfície: 8.6 Ha
Client: Junta de Compensació PP5.
Nombre d'habitages: 217 habitatges.
Any: 2004