Jordi Marcè
cronologia

Pla Especial Campus Esportiu i Educatiu. Altafulla, Tarragona.

La proposta respon a la voluntat de l'Ajuntament de construir un Campus Esportiu i Educatiu.
Els usos permesos a l'àmbit són docent, esportiu, de restauració i ampliació del cementiri.
En el Pla Especial de Campus Esportiu i Educatiu del municipi d'Altafulla es planifiquen urbanísticament àrees on posteriorment es desenvoluparan projectes d'ordenació volumètrica mes detallades, concretament els espais educatius, cenyint-se únicament a les directius de les fitxes normatives corresponents.
En canvi, els espais esportius es dissenyen volumétricament tot aprofitant el desnivell natural existent a l'àmbit, per accedir des de l'eix elevat, tangent al cementiri, fins a arribar a l'àgora esportiva projectada.
Any: 2005
Situació: Altafulla, Tarragona
Client: Ajuntament de Altafulla
Superfície: 3,9ha