Jordi Marcè
cronologia

Pla Especial Urbanístic PEU 1, Avinguda del Mar, Palafrugell, Girona. Espanya

Aquesta proposta conceptual pretén explorar les oportunitats de transformar l’àmbit de l’Avinguda del mar en uns jardins integradors d’activitats (culturals, turístiques, educatives i de lleure) amb un concepte de disseny de paisatge basat en la història i la tradició local (boscos, parcs i jardins de l’Empordà) i un concepte d’usos inspirat per les tendències actuals de la Costa Brava: un ventall variat i original d’activitats, equipaments i espais efímers que donaran identitat pròpia al lloc, transformant l’eix viari en un connector territorial múltiple: un connector cultural, una via verda, un destí de lleure en la natura i activitats d’eco-turisme.
El sector de l’autovia passa de ser un àmbit de vialitat a un lloc amb identitat pròpia, una peça amb serveis turístics i equipaments culturals, coherent amb l’entorn, un destí turístic en si mateix.
Situació: Palafrugell, Girona, Espanya
Superfície: 77,52 Ha.
Any: 2019