Jordi Marcè
cronologia

Estudi de Detall per als habitatges del Pla Parcial Guadix Golf, Granada

La proposta consisteix en l'estudi de detall arquitectònic per 10 illes situades dins del Pla Parcial Guadix Golf a Granada.
El projecte es basa en la distribució detallada de 1.668 unitats d'habitatges amb la respectiva vialitat i espais comunitaris fins a arribar a establir una tipologia determinada com a resposta als criteris i paràmetres del lloc.
Situació: Paraje de la Veguilla, Guadix. Granada
Client: Guadix Golf s.l.
Any: 2010