Jordi Marcè
cronologia

Estudi de Detall per el Pla Parcial Cabeca, Andorra

La proposta consisteix en l'estudi de detall arquitectònic per 8 parcel·les situades dins del Pla Parcial Cabeca a Andorra.
El projecte es basa en la distribució detallada de 455.000m2 de sostre amb la respectiva vialitat i espais comunitaris fins a arribar a establir una volumetria determinada com a resposta als criteris i paràmetres del lloc.
Any: 2.011
Situació: Cabeca, Andorra
Client: ARBRES DE LA TARDOR, S.L.U.
Área: 754.384,80m