Jordi Marcè
cronologia

Planejament. Sector urbanitzable Cabeca, Andorra.

El sector CABECA és un Sòl Urbanitzable, segons la Normativa del pla d'Ordenació i Urbanisme de la Parròquia d'Encamp, al Comú d'Encamp (Andorra).
Els objectius del sector són el desenvolupament de manera ordenada del tipus d'edificació separada, plurifamiliar i de tipus d'activitat econòmica industrial lleugera o de logística.
El sostre total màxim previst per el sector és de : 526.230 m2 i un cop realitzades les cessions previstes en planejament; la superfície total màxima del sòl per al desenvolupament de l'edificació és de : 174.837m2 de sòl.
Any: 2.010
Situació: Cabeca, Andorra
Client: ARBRES DE LA TARDOR, S.L.U.
Área:: 174.837m2
Aprovació provisional: 7 de desembre de 2011