Jordi Marcè
cronologia

Estudi de mobilitat i aparcaments a Sant Feliu de Guíxols.

Aquest estudi de mobilitat té com objectiu definir el dèficit de circulacions i aparcaments que existeix al municipi de Sant Feliu de Guíxols, per, en el futur millorar l'estructura viària i el sistema d'aparcaments.

L'estudi s'estructura en dues parts. A la primera part s'analitzen les problemàtiques actuals a Sant Feliu de Guíxols, relatives al nombre de places, ja siguin públiques o privades, barris amb major manca d'aparcaments, problemes de circulacions, etc. La segona part de l'estudi proposa un sistema d'aparcaments que permeti fer front a les problemàtiques detectades al municipi.

És una eina simple, però de gran utilitat, així els ajuntaments tenen una visió general per proposar zones d'equipament i parkings.
Situació: Sant Feliu de Guíxols,Girona.
Client: Ajuntament Sant Feliu de Guíxols.
Superfície del Muncipi:1,570 has.
Any: 2008