Jordi Marcè
cronologia

Estudi de Vialitat Obarrio (Bella Vista). Ciutat de Panamà

Obarrio es troba situat en un dels barris més cèntrics de la ciutat de Panamà.
Aquest sector ha estat envaït per un auge constructiu i per una falta de planejament, la qual cosa provoca problemes de circulació, aparcaments, secció de vials, voreres per als vianants, vegetació i instal·lacions urbanes.
L'estudi és una anàlisi de l'estat actual i una proposta que considera una resposta a tots aquests aspectes esmentats anteriorment.
Es proposen referències existents i tres tipus de seccions per a vials de 15, 20 i 25mts.
Es plantegen nous criteris d'intervenció, una proposta normativa i una opció del gestió de l'espai públic que es complementa amb un estudi de circulació i aparcaments i una nova estratègia d'implantació d'equipaments.
Situació: Ciutat de Panamà
Any: 2014