Jordi Marcè
cronologia

Resort al sector Sherman. Panamá

El projecte es troba en l'antiga àrea militar Sherman en la regió de Colón, al nord del canal de Panamà, en la ribera occidental del Canal, davant de la ciutat de Colon. Està banyat pel mar del Carib al nord i la Bahia Limó a l'oest.
L' àrea total d'intervenció és de 3.360Ha i l'àrea útil de construcció és de 547Ha, amb 7.900m de costa.
Hem treballat amb el paisatge intentant l'intercanvi i la compenetració, la definició, la integració i mimesis, i la unió i permeabilitat dels elements naturals presents, com l'aigua, la terra i la vegetació.
Es tracta d'un masterpan que anem definint els possibles usos com: zones hoteleres, residencials, serveis, comerços, parcs.
Any: 2010