Jordi Marcè
cronologia

Proposta de Reforma i amplació per a Resort tres estrelles

La proposta de Reforma i ampliació del Resort considera 8 àmbits d'intervenció pels quals es proposen diverses actuacions arquitectòniques i paisatgístiques.
Es creen noves unitats de bugalows, incorporant una nova tipologia amb una nova forma de construcció modular; eficient i sostenible a més de la proposta per a les edificacions existents.
L'espai lliure es tracta generant noves àrees d'oci, recreació i restauració.
La zona protegida, unes dunes que són part del resort, es protegeix i es recupera paisatgísticament incorporant-la com un nou espai paisatgístic.
Any: 2013