Jordi Marcè
cronologia

Resort Guaycura Mar. Cabo Santos, Mexic

La proposta s'emplaça en Cabo Santos, Mèxic, en un meravellós entorn d'estreta relació amb la naturalesa i el paisatge, integrant l'arquitectura com un element natural i evitant concentrar els espais en un volum massís.
S'inspira en una arquitectura orgànica integrada i unificada amb el paisatge.
El conjunt es compon per una àrea corresponent a l'hotel amb 90 unitats hoteleres i les seves respectives àrees públiques, restaurants, àrees de servei i àrees exteriors com a piscines i jardins i una àrea residencial de 81 viles amb àrees comuns i tractament d'exteriors.
Situació: Cabo Santos, Mexic
Superfície: 50.000 m2
Any: 2019