Jordi Marcè
cronologia

Estudi Previ per un Resort a Mèxic

La proposta consisteix en l'estudi previ d'un resort que es compon per tres hotels, una zona comercial amb serveis comuns, outlets i habitatges dins de dues parcel·les situades en la costa del mar caribe.
Es proposen edificacions aïllades dins de piscines amb l'objectiu de projectar i connectar visualment el mar amb la proposta , dotant-la així d'un caràcter únic, singular i diferent al que ja existeix dins de l'oferta hotelera del sector.
Per a l'Arquitectura es trien materials del lloc, en aquest cas el Bambú que resisteix molt bé les característiques climatològiques de la zona. Es treballa d'una manera contemporània sense deixar de perdre aquest aire autòcton tan noble i senzill.
Dins de l'àrea a intervenir se situen dos espais protegits compostos per vegetació de Manglar. Aquests es conserven i respecten i es fan part de proposta com a espais verds ornamentals.
Situació: Mèxic
Superfície: 28,14Ha.
Any: 2014