Jordi Marcè
cronologia

Revisió del Pla estratègic per al desenvolupament turístic i urbanístic de Amador, província de Panamà.

La revisió del Pla Estratègic per al desenvolupament turístic i urbanístic d'Amador, consisteix en l'Estudi dels Antecedents, l'elaboració d'un Anàlisi DAFO (Fortaleses i Debilitats, Amenaces i Oportunitats d'Amador), i la realització d'una Estratègia i Pla d'Acció pel futur d'Amador.

Dins del marc d'aquest estudi, entre les principals actuacions podem destacar els següents punts:

1. La millora de la connexió vial, com a nova porta d'Amador, que permetrà un fàcil accés a la península evitant la problemàtica actual.
2. La consolidació d'un nou eix vertebrador d'Amador: El Passeig dels Museus.
3. La posada en valor i millora de l'actual Calzada, dotant-la d'un seguit de plataformes amb nous usos i espais verds que emfatitzen l'atractiu de la seva ubicació i particular morfologia.
4. La constitució d'Amador com Arxipèlag de les Marines Turístiques, acompanyat d'una nova vialitat de connexió entre elles que permetrà el seu funcionament òptim.
5. Un pla d'Allotjament com a recolzament de les iniciatives anteriors, constituent una xarxa de ressorts, hotels i àrees residencials coherents amb l'escala que el lloc requereix.
6. La ruta institucional, destacant el nou Centre de Convencions actualment en construcció i el nou Port de Creuers com especial punt d'arribada de turistes a Amador des del mar.
Client: Unidad Administrativa de Bienes Revertidos del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá.
Situació: Ciutat de Panamà
Any: 2016
Supefície àmbit: 295.4 Ha