Jordi Marcè
cronologia

Pla estratègic per al desenvolupament turístic i urbanístic de Amador, província de Panamà.

El Pla Mestre realitzarà el diagnòstic integral i recomanacions de tots els plans i estudis realitzats per diferents institucions per a l'àrea d'Amador. Amb l'objectiu d'aconseguir l'equilibri entre l'ús òptim de la terra i la seva valoració.
Es formula una proposta d'ordenació de l'espai en Amador, d'acord amb els interessos de l'Estat en matèria d'inversió que dóna a les exigències dels turistes i al benestar dels residents.
Identificar usos i intensitats òptimes en Amador, així com els instruments de gestió del sòl urbà que contribueixin a aconseguir aquest propòsit.
L'objectiu principal del Pla Mestre serà l'emplaçament de totes les activitats proposades per l'Estudi de Consultoria dins d'un Pla que aporti valor i qualitat urbanística, paisatgistes i arquitectònica i que, alhora, consideri tots els valors existents. Es concreten i es jerarquitzen els espais mitjançant una proposta global amb caràcter integral, definint els espais i la seva disposició estratègica dins del Pla, com ara: Espais per Equipament, Espais Públics, Edificacions i Seccions Vials.
Entre les principals actuacions del pla general, podem citar la nova terminal de creuers, el parc firal, el projecte per a la zona de terraplè, la nova marina, el parc de la biodiversitat, així com uns estacionaments a nivell de les illes.
Any: 2011
Situació: Ciutat de Panamá
Client: Unidad Administrativa de Bienes Revertidos del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá.
Sol: 230 Ha