Jordi Marcè
cronologia

Nou concepte d'habitatges. Canillo

El terreny del projecte té aproximadament 4 hectàrees.
El pla de parcel·lació divideix el solar en diverses parcel·les i les 2 carrers que passen pel terreny les separen en 3 zones.
Proposem l'ús residencial a la zona més al nord i més al sud, i l'ús hoteler a la zona central. La idea és que la fragmentació del pla de parcel·lació sigui matisada gràcies a un projecte d'espai obert i a un concepte arquitectònic que abasti tota la intervenció i que transformi un conglomerat d'intervencions singulars en un sistema unitari.
Es crea un nou producte d'habitatge basat en la flexibilitat i adaptabilitat per concordar amb la diversitat de possibles usuaris. Es proposa que els habitatges tinguin un espai vital, on es puguin fer diverses activitats entre les quals les més tradicionals menjar i estar, serveis i habitacions. En el mateix pis pot variar la grandària de l'espai vital respecte a les altres instàncies acordant-se amb les necessitats de diferents usuaris: pis amb 3, 2 o 1 habitació i espai vital sempre més gran. L'espai vital, a més, és pensat com un espai exterior privat amb accés a l'exterior (terrassa) que conté diferents filtres que ho tornen més exterior o més interior: la terrassa pot ser tot l'espai o gairebé no existir.
Situació: Canillo
Any: 2012