Jordi Marcè
cronologia

Master Plan Altos de Batele. Panamà

La proposta del Master Plan es defineix com una microciutat amb una combinació equilibrada d'usos, pròpia d'un petit centre urbà: ús residencial, turístic, parc empresarial, comercial, usos públics, parc urbà y marines, dissenyada per aprofitar totes les oportunitats del lloc.
Volumètricament, el desenvolupament destaca el paisatge, sobresortint més enllà de l'alçada dels arbres, com una sèrie de elements verticals (fites) que marquen la sortida del Canal de la mateixa manera que els edificis singulars d'Amador la marquen al costat oposat.
El desenvolupament vertical ens permet conservar (o recuperar) gran part de la coberta vegetal: l'ocupació del sòl amb superfícies impermeables es minimitza, buscant un sistema de drenatge urbà sostenible (SUDS). Una densitat alta front una baixa ocupació del sòl.
Client: Unidad Administrativa de Bienes Revertidos , Panamá (UABR)
Localització: Altos de Batele, Panamà
Superfície: 160 Ha.
Any: 2017