Jordi Marcè
cronologia

Estudi previ per a la Marina *Hemingway. l'Havana. Cuba

La marina Hemingway, escenari d'aquest món, pretén desenvolupar conceptes i la vida d'aquest famós escriptor a través d'espais i activitats que recreen l'ambient descrit en els llibres, que evoquen alguns dels moments que han marcat la seva obra (les guerres mundials, la guerra civil espanyola) o que porten sabors i ritmes des dels llocs llunyans que Hemingway va visitar en la seva set d'aventures.
Les activitats del parc equipat - EXPERIENCE PARK - s'agrupen en quatre grans zones temàtiques, que corresponen amb les franges de terra situades al sud de cadascun dels quatre canals de la marina.
Any: 2013
Situació: L'Havana, Cuba
Superfície: 75 Ha.