Jordi Marcè
cronologia

Complex residencial, Arcos de la Frontera.

L'àmbit del projecte de 3.9 hectàrees és una part de la finca Fain, situada al costat del complex Arcos Garden golf club, a Arcos de la Frontera, província de Cadis.
Juntament amb la reforma i extensió del mateixa finca amb nous edificis hotelers i de reunions, es proposa la realització d'un complex residencial d'alt nivell arquitectònic i paisatgístic. Les 120 habitatges adossats que es preveien del Plànol d'Ordenació de la Finca Fain, se substitueixen per 47 habitatges aïllats dividits en 3 tipologies. La intenció és valorar el lloc i proposar una intervenció en harmonia amb l'entorn i de baix impacte ambiental.
Relacionats als dos eixos perimetrals es proposen nous vials secundaris transversals que entren en l'àmbit i serveixen a les noves edificacions. Cadascun d'aquests nous vials, sis en total, acaba en una plaça flanquejada per les cases.
La vegetació penetra entre els habitatges creant una protecció visual entre elles. L'aspecte natural del lloc que hi ha avui dia es respecta i es valora. S'utilitzen els arbres del lloc i es creen àmbits naturals.
Situació: Arcos de la frontera
Àmbit : 4,6 ha
Any: 2012