Jordi Marcè
cronologia

Guadix Golf Resort. Granada, Espanya.

El desenvolupament s'ubica junt al poble de Guadix, a 59 Km de la ciutat de Granada amb espectaculars vistes sobre la Sierra Nevada. El projecte consisteix bàsicament en dotar al municipi de Guadix d'una gran zona turística, creant una urbanització amb el concepte de Centre eco-turístic, hoteler i residencial.

Es tracta de la construcció d'un camp de golf com a centre d'atracció turística i element d'ordenació de la resta de les edificacions.
La resta del programa el composen equipaments públics i privats, zones de vivenda i apartaments, zona hotelera i comercial i un centre d'especialitat eqüestre d'alt nivell.

Es fa èmfasi en el caràcter sostenible del desenvolupament a través de la reutilització de desfets (planta tractament) i utilització de d'energies renovables en les seves construccions. Un anell verd perimetral coincideix amb els límits de sòl d'ús rural i serveix d'espai de transició entre el projecte i les zones rurals properes.
Any: 2.007
Situació: Paraje de la Veguilla. Guadix. Granada
Client: Guadix Golf S.L.
Superfície àmbit: 123 Ha.
Sostre màxim: 356.500m2
Total de habitatges: 1.668