Jordi Marcè
cronologia

Conceptualització Master Plan Altos de Batele, Panamá.

Per la conceptualització de Altos de Batele s'han fet servir les conclusions de l'anàlisi de les condicions del lloc, juntament amb els estudis i propostes realitzades per la consultoria C4T, amb la voluntat de crear un concepte global de Altos de Batele com a nova polaritat urbana, centre mixta amb una composició equilibrada y sostenible dels usos, amb un detall singular de la seva volumetria. Aquesta particularitat, que podem anomenar "imatge icònica", "perfil destacat" o "desenvolupament vertical" determinada per la configuració del terreny y la seva espectacular visibilitat.
La creació del Concepte de destí es basa en un desenvolupament residencial d'alt nivell, equilibri ambiental i aprofitament dels recursos naturals, nova polaritat urbana amb l'influencia de Veracruz, parc empresarial amb serveis integrats, nova marina, sinergies amb els desenvolupaments veïns, model de gestió integrada.
Client: Unidad Administrativa de Bienes Revertidos , Panamá (UABR)
Localització: Altos de Batele, Panamà
Superfície: 160 Ha.
Any: 2017