Jordi Marcè
cronologia

Complex hoteler. Can Munt Dolce-Marriott. Teià, Barcelona.

La finca Can Munt és l'ultima de les edificacions senyorials situades en el vessant del Torrent del Molí. La casa principal, és d'estil indiano que data de finals del segle XIX. Es compon, a més, d'una sèrie de construccions annexes d'usos agrícoles actualment en desús. La finca disposa de una gran quantitat d'espais lliures exteriors, que es distribueixen en terrasses a diferents nivells per a anar aconseguint espais plans sobre la petita muntanya.

L'objecte del present projecte és rehabilitar, consolidar i adaptar la casa principal de la finca i,al costat d'altres edificacions de nova construcció, dotar a la finca d'un centre d'estudis i seminaris internacionals,un complex hoteler i 8 habitatges unifamiliars aïllades.
Situació: Teià (Barcelona)
Client / Promotor: Dolce-Marriott
Superfície: 6,5 Ha
Superfície construida: 18.432 m2
Pressupost: 17.000.000 (E)
Any: 2.001-2.002