Jordi Marcè
cronologia

Guadix Golf Sector Hoteler. Guadix, Andalusia, Espanya.

El projecte es troba immers en el complex hoteler Guadix Golf. està delimitat pel viver d'un costat i per la zona residencial al davant.

Basant-se en els conceptes arquitectònics de la cultura islàmica, es projecten una sèrie de volums densos que alliberen la planta baixa i per a establir una xarxa de patis i jardins, de distint caràcter, connectats mitjançant una trama flexible de camins.
L'àrea d'accés correspon a una gran pèrgola on es desenvolupen el mercat i les activitats temporals. Al costat d'aquesta apareix un hotel com a referent de l'accés al conjunt. Una sèrie d'eixos verticals se superposa a aquesta trama, donant pas a l'activitat comercial. Com a remat i mirador de troba el segon hotel i un spa.
Any: 2.007
Situació: Guadix (Granada)
Client / Promotor: Guadix Golf, S.L.
Superfície: 9,5 Ha
Superfície construida: 133.432 m2
Constructor: Projecte