Jordi Marcè
cronologia

Complex Hoteler. Club Cala Azul. Eivissa.

El projecte proposa reordenar el front litoral i la edificació existent al lloc.
S'organitzen les zones de vianants i s'assegura la continuïtat del passeig marítim. Es crea una nova forma d'utilitzar la zona de bosc al costat del mar.
Es proposa crear un marina-spa dins del bosc amb recorreguts i espais de permanència, utilitzant materials naturals en acord amb el voltant. S'intenta crear un ambient característic i singular, integrant el vianant al lloc, per la seva geometria orgànica i per els valors del paisatge.
A demès es proposa rehabilitar els espais i construccions existents, creant un nou espai hoteler amb serveis de qualitat en acord al entorn.
Any: 2008
Situació: Santa Eulària des Riu, Eivissa.
Client: PHP Invest Group
Superficie: 29.000m2