Jordi Marcè
cronologia

Estudi previ per a Centre Turístic amb parc aquàtic a Filfila, Skikda. Algèria

La parcel·la de 4ha es troba en una zona residencial amb un paisatge boscós i prop del mar.
La proposta es divideix en quatre zones bàsiques:
L'accés: A la cantonada nord-est és un espai de forma el·líptica per a l'accés fàcil del cotxe. Es controla l'accés al parc aquàtic i als apartaments.

El parc aquàtic: Basat en les 7 meravelles del món. Un eix central recorre l'aquaparc deixant les atraccions aquàtiques a un costat i a l'altre una làmina d'aigua com a filtre entre el parc i la zona residencial. Dos camins creuen la làmina i connecten amb el restaurant.

Els restaurants: Peça semi-soterrada paral·lela a la làmina d'aigua que salva el desnivell entre l'aquaparc i la zona residencial. La seva coberta és transitable i ajardinada.

Els apartaments: Segueixen les corbes de nivell per aprofitar les visuals. La tipologia residencial s'inspira en la cultura local i l'arquitectura mediterrània.
Any: 2013
Situació: Skikda, Algèria
Superfície del solar: 4Ha