Jordi Marcè
cronologia

Retail, Business and Experience Park Resort. Kiev, Ukrania.

El lloc es situa en la immediatesa de l'aeroport de Boryspol, al costat de l'autopista que connecta amb centre de la ciutat.

El projecte consta de 3 idees base; 2 canals d'aigua continuant les traces de l'aeroport, un anell verd, com barrera de protecció contra el soroll, i una llacuna artificial que es converteix en pista de gel a l'hivern.
El programa es disposa en 4 franges programàtiques; zona comercial, zona hotelera, zona esportiva i parc temàtic. A partir d'aquestes es generen 4 propostes seguint les franges en diferent ordre. Sempre acostant el centre comercial cap al nus vial i situant les zones d'oci i esport sobre l'aigua, tals com, cafeteria, spa, pistes, etc.
Any: 2.008
Situació: Borispol, Kiev (Ucraina)
Client / Promotor: Horwath Htl
Superfície: 60,00 Ha
Superfície construida: 80.010 m2
Constructor: Projecte