Jordi Marcè
cronologia

Centre Geriàtric. Altafulla Life Resort. Tarragona.

En la fase I-II ens centrem en la part de la residencia geriàtrica, centre d'assistència primària, apartaments geriàtrics, zona comercial, màrqueting i administració, aparcament soterrat i la implantació de 117 bungalows. Així com l'estudi dels espais de relació, places i plataformes d'accés entre els edificis.

El Projecte general del sector desenvolupa el concepte de "Retirement resort", on el paisatge i la cultura de l'entorn s'integren amb la qualitat de vida dins d'un parc geriàtric i residencial, que humanitza el paisatge respectant els valors existents, suavitzant la implantació amb mesures d'integració com criteri de projecte. Entenent el lloc com a generador del projecte, la vessant del sòl coincideix amb la zonificació establerta.
Any: 2.007
Situació: Altafulla (Tarragona)
Client / Promotor: Sanyres Mediterraneo i Grup Vicsan
Superfície: 27,7 Ha
Superfície construida: 80.009 m2
Pressupost: 18.660.000 (E)
Constructor: Vicsan Torredembarra, S.A.