Jordi Marcè
cronologia

Barranco Eco Resort. Vilaplana, Tarragona.

El projecte com eco- resort planteja la necessitat d'aconseguir un control ambiental amb mitjans naturals que passen per una correcta utilització de; les seccions dels patis, cobertes i estanys per aprofitar els vents marinats i els corrents d'aire que els estanys puguin generar.

El programa contempla; un pavelló restaurant vinculat a una plaça publica, 2 pavellons de seminaris connectats mitjançant un amfiteatre exterior del qual penja una línia ondulada de serveis del club house, composada per petits pavellons vertebrats per una línia d'aigua que connecta amb las pistes esportives. A banda i banda de aquest programa públic apareixen las zones privades amb els pavellons d'habitacions.
Client: Barranco Concept NV
Situació: Vilaplana, Tarragona.
Superfície àmbit: 230.235m
Superfície Construïda: 5.170m
Any: 1.999