Jordi Marcè
cronologia

Estudi Previ i Conceptualització. Resort Residencial i Turístic Balneari de Jafre, Girona. Espanya

El terreny i les construccions inacabades existents representen un actiu important i una base per a desenvolupar un projecte adaptat a la demanda actual del mercat. Actualment en el Empordà no és fàcil trobar terrenys similars: tota la regió del Empordà és un destí consolidat d'alt nivell, un atractiu segell de qualitat com la Provença (França) o la Toscana (Itàlia).
En aquesta zona disposar de 14 hectàrees i una infraestructura ja construïda en el terreny és un gran avantatge i una oportunitat.
La proposta intenta aprofitar el potencial del terreny, apostant pels valors tradicionals, l'exclusivitat o singularitat i l'alt nivell dels serveis, dels acabats i del tractament paisatgístic.
El conjunt serà un poble amb tipologies arquitectòniques inspirades en nuclis urbans antics del Empordanet, amb materials i les tècniques de construcció tradicionals i amb criteris d'ecodisseny.
Proposem transformar el balneari en un resort residencial/turístic amb una visió sostenible i ecoeficient i amb un aprofitament actiu del paisatge (horts, vinyes i jardins com a parts d'un estil de vida). Per a incrementar el seu atractiu, proposem a més un paquet de serveis i amenitats aprofitant els espais lliures del sector i alguns dels equipaments previstos en el projecte inicial.
Situació: Jafre, Girona. Espanya
Superfície: 144.165m2
Any: 2021