Jordi Marcè
cronologia

Video. Estudi de mobilitat i aparcaments Sant Feliu de Guíxols, Girona

Vídeo promocional per la realització d`estudis de mobilitat i aparcaments qui té com objectiu definir el dèficit de circulacions i aparcaments que existeix als municipis per, en el futur millorar l'estructura viària i el sistema d'aparcaments.
Situació: Sant Feliu de Guíxols,Girona.
Client: Ajuntament Sant Feliu de Guíxols.
Superfície del Muncipi:1,570 has.
Any: 2008