Jordi Marcè
cronologia

Debat sobre els habitatges de mides reduïdes, i el seu accés

Participació en el programa "Avui sí toca" de la televisió local de Barcelona 25TV, debatent sobre els pisos de mida reduïda.

Es parla sobre el preu dels habitatges i possibles solucions mitjançant l'actuació de les administracions, i polítiques de mercat.
Durant l'entrevista es tracta el tema de l'accés dels joves als habitatges de lloguer, així com els pisos de dimensions reduïdes.
Aquesta tipologia d'habitatge ha d'adaptar-se a les necessitats de l'usuari final.

El govern aplica mesures legislatives encaminades a modificar la situació descrita, aplicant modificacions en la llei d'urbanisme, obligant a reservar un 30% de sòl de tots els nous planejaments que es facin en municipis de més de 10.000 habitants per a la construcció de vivenda protegida.
Des del govern també s'aplica una política d'ajudes als promotors per fer vivendes protegides i concertadas.

S'arriba a la conclusió que s'haurà de potenciar la vivenda protegida i de lloguer, adaptant les necessitats de les vivendes als usuaris finals.
Situació: Barcelona.
Televisió: 25 Televisió.
Any: 2005