Jordi Marcè
cronologia

Publicació del Pla parcial urbanistíc en l'àmbit del PDUSC, SUR S-9

Inclusió del projecte del Pla Parcial SUR S-9 "els Munts" dins la Guia d'estudis d'impacte i integració paisatgística. Departament de Política Territorial i Obres Públiques. GENERALITAT DE CATALUNYA.
Situació: Altafulla, Tarragona
Client: Prom. Immobiliaria 1 linea 2005
Superfície útil: 3,8ha
Any: 2010