Jordi Marcè
cronologia

Publicació de l'aprovació del Pla Parcial de la unitat d'actuació Cabeca. Andorra

Es publica l'aprovació del Pla Parcial per la realització del projecte de 172.275 m2 de sol i de 754.384,80 m2 de sostre en Encamp, Andorra.
Els objectius del sector són el desenvolupament de manera ordenada del tipus d'edificació separada, plurifamiliar i de tipus d'activitat econòmica industrial lleugera o de logística.
El periòdic d'Andorra.
8 de desembre del 2011.