Jordi Marcè
cronologia

Nova Seu Orquestra Simfonica, Palma de Mallorca, Espanya.

El projecte del nou Centre Cívic es troba en el districte de Llevant, a prop del Portitxol i la platja de Ca'n Pere Antoni. L'àmbit del projecte es situa a 300m del Portitxol, enclavament d'interès turístic i habitatges d'alt standing, a primera línia de mar i al voltant de la marina, antic port de pescadors.

El projecte, entès com un viver d'activitats i centre comunitari per al nou barri, consta d'un auditori per a l'Orquestra Simfònica de les Balears, aules i tallers per a entitats locals i Centre Cívic per al barri de Levante. La construcció de l'edifici es planteja en dues fases:

La primera fase comprèn la construcció de l'Auditori, sota el concepte de "triple pell", una caixa de música composta a la vegada per tres caixes: la caixa vegetal o envolupant exterior composta d'una successió de murs verds acústics; la caixa tèxtil o envolupant intermèdia composta per lona i una estructura de fusta; i la caixa acústica o envolupant interior, composta per panells i elements aptes per al tractament del so. En aquesta primera fase també es realitza la urbanització de l'espai lliure de la parcel·la, transformant-lo en una plaça per al barri, un espai multi ús a l'aire lliure.
Situació: Palma de Mallorca, Espanya
Superfície àmbit: 1.800m2
Any: 2016