Jordi Marcè
cronologia

Redacció del Projecte d'Urbanització de l'Anella del Mediterrani dels Jocs del Mediterrani 2017 de Tarragona.

La solució proposada per la UTE formada per Carbonell Figueras SA, Aquambiente SAU i Acsa Sorigué es basa en l'anàlisi del lloc, entès com: estudi del paisatge actual, estudi de l'impacte del projecte de l'Anella Mediterrània i estimació de l'evolució del conjunt a llarg termini. La intenció es buscar pautes per assegurar la integració de tots els elements de la urbanització, per una millor qualitat de l'espai i coherència del conjunt.
El concepte global de la proposta es entendre el conjunt com un paisatge - suma de paisatge, basant-se anàlisi del paisatge actual. S'estructura en 8 zones de diferents característiques:

1. L'Avinguda dels Jocs - eix central
2. La Plaça del Mediterrani
3. El Llac de Laminació
4. La gran Explanada
5. El Jardí Mediterrani
6. Accés secundari - eix 2
7. El camp de Rugby
8. Zona d'aparcaments
Localizació: Tarragona, España
Superfície: 30Ha